یکشنبه 26 خرداد 1398
چهارمین نشست دستیاران جوان مدیران منطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با حضور مهندس ترکان (کدخبر: 153)
چهارمین نشست دستیاران جوان مدیران منطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با حضور مهندس ترکان چهارمین نشست دستیاران جوان مدیران منطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با حضور مهندس ترکان عصر شنبه در تهران برگزار شد.
حسین علیزاده مشاور اجرایی فرماندار عسلویه و دستیار جوان مدیر عامل سازمان منطقه ویژه در این نشست حضور داشت ضمناً در این نشست از سایت دستیاران جوان رونمایی شد
.
   1393/9/15 23:50