شنبه 05 اسفند 1396
باید فرهنگ سرمایه گذاری و کارآفرینی اصلاح و تقویت گردد
فرماندار عسلویه
باید فرهنگ سرمایه گذاری و کارآفرینی اصلاح و تقویت گردد به گزارش روابط عمومی فرمانداری عسلویه ، عبدالله نادری در نشست ساماندهی امور جوانان شهرستان که با رویکرد مشارکت بیشتر جوانان در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی برگزار شد گفت:باید برنامه ای متناسب با فرهنگ ، آداب و رسوم منطقه و قابل اجرا تبیین شود و سیاست گذاری ها مبتنی بر آن باشد.
نادری  وجود باور های عمیق دینی درشهرستان را ارزشمند دانست و برآسیب شناسی نقاط ضعف تاکید کرد و خواستار یافتن راه حل های عملی  برای حفظ ارزش های بنیادین جامعه  و حرکت به جلو در حوزه  مسئولیت های اجتماعی شد.
فرماندار عسلویه در ادامه به موضوع اشتغال جوانان پرداخت و اظهار داشت :باید فرهنگ سرمایه گذاری و کار آفرینی اصلاح و تقویت گردد.باورپذیری موفقیت در روح جوانان مستعد شهرستان دمیده شود  وراه های ترغیب آنان به سرمایه گذاری و مهارت آموزی را شناسایی و برای آن راه کارهای عملی یافت.
عبدالله نادری از ایجاد کارگاه هایی برای ایده پردازی و ایجاد مهارت با مشارکت دانشگاه های شهرستان خبردادواظهارداشت:باید با ایجاد مهارت در جوانان شهرستان توسعه پایدار را برای آنها به ارمغان آورد.
وی بیان کرد :باید از فرصت های موجود در شهرستان استفاده کرد و با اولویت بندی برنامه های قابل اجرا ،پتانسیل و ظرفیت های موجود در شهرستان را به سمت صحیح سوق داد .
 عبدالله نادری خواستار مشارکت همه ادارات بنابه سهم خود در حوزه جوانان شد و خاطر نشان کرد : همه ادارات  و دستگاه ها در قالب طرح نشاط اجتماعی که مشتمل بر مقابله با آسیب های اجتماعی ، حقوق شهروندی و کرامت اجتماعی است عمل کنند .
   1396/9/27 04:56        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :