پنجشنبه 27 دی 1397
برگزاری جشن عاطفه ها در دبستان پسرانه ابن سینا شهر نخل تقی با حضور فرماندار (کدخبر: 632)
برگزاری جشن عاطفه ها در دبستان پسرانه ابن سینا شهر نخل تقی با حضور فرماندار