یکشنبه 26 خرداد 1398
برگزاری جشن عاطفه ها در دبستان پسرانه ابن سینا شهر نخل تقی با حضور فرماندار (کدخبر: 632)
برگزاری جشن عاطفه ها در دبستان پسرانه ابن سینا شهر نخل تقی با حضور فرماندار