دوشنبه 28 آبان 1397
جلسه ی شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان عسلویه تشکیل شد (کدخبر: 634)
جلسه ی شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان عسلویه تشکیل شد